Talentenlab

Talentenlab

Het Almeers Talentenlab is een bovenschoolse verrijkingsklas die is ingericht voor leerlingen voor wie het lesaanbod op hun eigen school ondanks extra maatregelen op het gebied van compacten en verrijken (nog) niet toereikend genoeg blijkt.De doelgroep bestaat uit meer- of hoogbegaafde leerlingen. Het doel is om iedere leerling passende begeleiding te bieden, zodat hij/zij leert om zijn talenten te (gaan) benutten en mede daardoor beter gaat functioneren.

De Kring werkt nauw samen met Het Almeers Talentenlab.