Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Kring heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit vijf teamleden en vijf ouders. De raad vergadert zo’n acht keer per jaar. De schoolleider is altijd aanwezig bij de vergaderingen en de raad is als het ware een spiegel voor de schoolleider. De MR is het enige orgaan dat een wettelijke verhouding heeft met ons bestuur omdat het op sommige zaken instemmingsrecht heeft en op andere zaken adviesrecht.

De MR vergadert veel over het beleid van de school, zij participeert bij sollicitatieprocedures en bespreekt de formatieplannen, jaarplanningen en bijv. financiële zaken van de school.

Samenstelling MR: 

Oudergeleding: Willem van Duivenboden, Wendy van den Ende, Wendy van Antwerpen, Tatjanna August en Hans Jongsma.

Personeelsgeleding: Jacqueline Suèr (secretaris), Mo Querido, Truus van der Woude (secretaris), Annika Schut en Colinda Backx.

De MR is te bereiken via mr@kring.asg.nl